อุปกรณ์ปลาทะเล
อุปกรณ์ปลาทะเล
 • REVOREEF® REFRACTOMETER เครื่องวัดความเค็มของน้ำแบบส่อง
  1,850.00 ฿
  2,000.00 ฿  (-8%)
 • เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลและปะการังทุกชนิด Aquaraise Reef salt 6 kg
  680.00 ฿
  800.00 ฿  (-15%)
 • เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลและปะการังทุกชนิด Aquaraise Reef salt 1.5 kg
  250.00 ฿
  375.00 ฿  (-33%)
 • เกลือทำน้ำทะเล AquaRaise Reff Salt ขนาด 6 kg
  543.00 ฿
  800.00 ฿  (-32%)
 • เกลือทำน้ำทะเล AquaRaise Reff Salt ขนาด 1.5 kg
  199.00 ฿
  230.00 ฿  (-13%)
 • Marinium Reef sea salt เกลือ มารีนเนียม ขนาด 6.8kg Marinium Reef sea salt เกลือสำหรับทำน้ำทะเล 6.8 kg.
  650.00 ฿
  679.00 ฿  (-4%)
 • Aleas HR-06 Hydrometer เครื่องวัดความเค็ม
  195.00 ฿
  225.00 ฿  (-13%)
 • Ista Hydrometer เครื่องวัดความเค็ม ความถ่วงจำเพาะของน้ำทะเล
  312.00 ฿
  322.00 ฿  (-3%)
 • Sobo Wave Maker WP-300M เครื่องทำคลื่นตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ขนาด 24-36 นิ้ว
  334.00 ฿
  900.00 ฿  (-63%)
 • Sobo Wave Maker WP-100M เครื่องทำคลื่นตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ขนาด 14-24 นิ้ว
  288.00 ฿
  650.00 ฿  (-56%)
 • Sobo Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ขนาด 30-48 นิ้ว
  460.00 ฿
  980.00 ฿  (-53%)
 • Sobo Super Wave Maker WP-800M เครื่องทำคลื่นตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ขนาด 48-72 นิ้ว
  395.00 ฿
  850.00 ฿  (-54%)
 • Sobo mini wave maker WP-50M
  268.00 ฿
  550.00 ฿  (-51%)
 • Atman BX-10000 Wave Maker Pump ปั๊มทำคลื่น เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-60 นิ้ว
  590.00 ฿
  690.00 ฿  (-14%)
 • Atman BX-5000 Wave Maker Pump ปั๊มทำคลื่น เหมาะกับตู้ปลาขนาด 24-30 นิ้ว
  520.00 ฿
  620.00 ฿  (-16%)
 • Atman BX-2500 Wave Maker Pump ปั๊มทำคลื่น เหมาะกับตู้ปลาขนาด 16-24 นิ้ว
  480.00 ฿
  520.00 ฿  (-8%)

Visitors: 41,250