UV ฆ่าเชื้อโรค sncfishshop
UV ฆ่าเชื้อโรค sncfishshop
 • King Rate 40 Watt หลอดยูวี ฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ 40 วัตต์
  1,190.00 ฿
  1,500.00 ฿  (-21%)
 • King Rate 30 Watt หลอดยูวี ฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ 30 วัตต์
  1,100.00 ฿
  1,300.00 ฿  (-15%)
 • King Rate 20 Watt หลอดยูวี ฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ 20 วัตต์
  990.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-18%)
 • King Rate 15 Watt หลอดยูวี ฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ 15 วัตต์
  890.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-19%)
 • King Rate 10Watt หลอดยูวี ฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ 10วัตต์
  790.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-21%)
 • JEBAO UVC CW-36 หลอดยูวีพร้อมกระบอก ฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ UVC CW-36 หลอดUV 36 วัตต์
  2,150.00 ฿
  2,350.00 ฿  (-9%)
 • Baoyule 3D-UV 15 W. หลอด UV ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ช่วยทำให้น้ำใส ลดน้ำเขียว ใช้สำหรับตู้ปลา
  895.00 ฿
  1,150.00 ฿  (-22%)
 • UpAqua External UV Light แบบติดตั้งนอกตู้แบบใช้กับกรองนอก UV 5 วัตต์ ใช้กับสายยางกรองนอกขนาด 12/16 mm Code: D-EX-UV
  1,150.00 ฿
  1,455.00 ฿  (-21%)
 • Baoyule 3D-UV 20 W. หลอด UV ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ช่วยทำให้น้ำใส ลดน้ำเขียว ใช้สำหรับตู้ปลา
  995.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-17%)
 • อะไหล่หลอดไฟ UV 4ขา UVC-55W ใช้กับ CUV-155 อะไหล่หลอด UV JEBAO PU-55 55W SPU-55
  890.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-11%)
 • UV Jebao KU-30 ช่วยฆ่าเชื้อโรค ตะไคร่-น้ำเขียว เเละช่วยทำให้น้ำใส-สะอาด หลอดUVบ่อปลาคาร์ฟ คุณภาพสูง
  1,680.00 ฿
  1,800.00 ฿  (-7%)
 • Creator UV-H100W หลอดไฟยูวี Creator CUH Lamp 100 W. หลอดยูวีฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ
  1,190.00 ฿
  1,725.00 ฿  (-31%)
 • Creator UV-H60W หลอดไฟยูวี Creator CUH Lamp 60 W. หลอดยูวีฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ
  1,080.00 ฿
  1,545.00 ฿  (-30%)
 • Creator UV-H40W หลอดไฟยูวี Creator CUH Lamp 40 W. หลอดยูวีฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ
  900.00 ฿
  1,350.00 ฿  (-33%)
 • Creator UV-H30W หลอดไฟยูวี Creator CUH Lamp 30 W. หลอดยูวีฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ
  860.00 ฿
  1,350.00 ฿  (-36%)
 • Creator UV-H20W หลอดไฟยูวี Creator CUH Lamp 20 W. หลอดยูวีฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ
  675.00 ฿
  1,250.00 ฿  (-46%)
 • UV Jebao KU-40 ช่วยฆ่าเชื้อโรค ตะไคร่-น้ำเขียว เเละช่วยทำให้น้ำใส-สะอาด หลอดUVบ่อปลาคาร์ฟ คุณภาพสูง
  1,990.00 ฿
  2,150.00 ฿  (-7%)
 • UV Jebao KU-20 ช่วยฆ่าเชื้อโรค ตะไคร่-น้ำเขียว เเละช่วยทำให้น้ำใส-สะอาด หลอดUVบ่อปลาคาร์ฟ คุณภาพสูง
  1,490.00 ฿
  1,600.00 ฿  (-7%)
 • JEBAO PU-55 ขนาด55W กระบอกกรองระบบUV กำจัดตะไคร่-น้ำเขียว ใช้กับบ่อปลา ขนาด12-55ตัน
  2,550.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-58%)
 • JEBAO PU-36 ขนาด36W กระบอกกรองระบบUV กำจัดตะไคร่-น้ำเขียว ใช้กับบ่อปลา ขนาด9-36ตัน
  1,700.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-43%)
 • JEBAO PU-18 ขนาด18W กระบอกกรองระบบUV กำจัดตะไคร่-น้ำเขียว ใช้กับบ่อปลา ขนาด4-18ตัน
  1,598.00 ฿
  2,000.00 ฿  (-20%)
 • FUJI UV STEP 30W หลอด UV ชนิดจุ่มน้ำ ไส้หลอดPhilips
  2,050.00 ฿
  2,100.00 ฿  (-2%)
 • FUJI UV STEP 15W หลอด UV ชนิดจุ่มน้ำ ไส้หลอดPhilips
  1,750.00 ฿
  1,950.00 ฿  (-10%)
 • RESUN TERMINATOR 55W หลอดยูวีพร้อมกระบอก ฆ่าตะไคร่ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยทำให้น้ำใส ใช้สำหรับตู้ปลา บ่อปลา สระว่ายน้ำ
  2,980.00 ฿
  3,250.00 ฿  (-8%)

Visitors: 41,251