ทำไมต้องมีระบบกรองน้ำตู้ปลา

 

ระบบกรองน้ำเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเลี้ยงปลา เพื่อช่วยบำบัดของเสียจากอาหารที่ตกค้าง ขี้ปลา ฯลฯ

ซึ่งทำให้น้ำเน่าเสียส่งผลให้ปลาป่วยและตายได้

 

ระบบกรองแบ่งได้หลักๆ 3 ประเภท ดังนี้

1 กรองกายภาพ

2 กรองเคมี

3 กรอง ชีวภาพ

Visitors: 135,063